**De name is obligated**
"; $ok=0; } if ($achternaam=="") { echo "**De sirname is obligated**
"; $ok=0; } if ($adres=="") { echo "**The address is obligated**
"; $ok=0; } if ($woonplaats=="") { echo "**The residence is obligated**
"; $ok=0; } if ($postcode=="") { echo "**The postal code is obligated**
"; $ok=0; } if ($email=="") { echo "**The e-mail address is obligated**
"; $ok=0; } if ($land=="") { echo "**The country is obligated**
"; $ok=0; } if ($aantalpersonen=="") { echo "**The number of persons is obligated**
"; $ok=0; } //hieronder volgen de tests op de data $vandatum=sprintf("%04d%02d%02d", $vanjaar, $vanmaand, $vandag); //maak datum in vorm van jjjjmmdd $totdatum=sprintf("%04d%02d%02d", $totjaar, $totmaand, $totdag); //maak datum in vorm van jjjjmmdd if ($vandatum**The arrival date is in the past**
"; $ok=0; } if ($totdatum**The departure date is in the past**
"; $ok=0; } if ($totdatum<$vandatum) { echo "**The departure date is before the arrival date**
"; $ok=0; } $vanseconde=mktime(0, 0, 0, $vanmaand, $vandag, $vanjaar); $totseconde=mktime(0, 0, 0, $totmaand, $totdag, $totjaar); $kortedatum=sprintf("%02d%02d", $vanmaand, $vandag); if (($vanmaand>=6 && $vanmaand<=9) || $kortedatum>=1222 || $kortedatum<=0106) { //HOOGSEIZOEN $testdatum=date("Ymd", mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d")+7)); if ($vandatum<$testdatum) { echo "**During the season it's obligated to reserve one week before arrival.**
"; $ok=0; } if (($totseconde-$vanseconde)<7*24*60*60) { echo "**During the season a minimum of one week's reservation is obligated.**
"; $ok=0; } } else { //LAAGSEIZOEN $testdatum=date("Ymd", mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d")+2)); if ($vandatum<$testdatum) { echo "**During the off-season it's obligated to reserve one week before arrival.**
"; $ok=0; } if (($totseconde-$vanseconde)<2*24*60*60) { echo "**During the season a minimum of two nights reservation is obligated.**
"; $ok=0; } } } if ($versturen!="" && $ok==1) { //Indien het formulier is verstuurd en geldig bevonden is, dan versturen we hier een email, en drukken een boodschap af. $message ="Formulare dei prenotare\n"; $message.="L'appartemento: $appartement\n\n"; $message.="Nome: $naam\n"; $message.="E: $tussenvoegsel\n"; $message.="Cognome: $achternaam\n"; $message.="Indirizzo: $adres\n"; $message.="Luogo: $woonplaats\n"; $message.="C.A.P.: $postcode\n"; $message.="Signore/Signora: $geslacht\n"; $message.="Tel: $telefoon\n"; $message.="E-mail: $email\n"; $message.="Paese: $land\n"; $message.="Quanti persone: $aantalpersonen\n"; $message.="Dal data: $vandag-$vanmaand-$vanjaar\n"; $message.="Al data: $totdag-$totmaand-$totjaar\n"; mail("d.savelli@tin.it", "reservering", $message, "From: $email"); echo "Thank you for your reservation!"; } else { //Formulier is niet in orde of niet eerder verzonden: //Alle componenten zijn zo opgebouwd dat ze de waarde weergeven zoals voor het versturen. //Dit gebeurd door bij tekst velden een standaard value op te geven, en bij andere typen velden door het geselecteerde item aan te geven. ?>
Reservationform
My preference goes out to apartment:
> Granaio > Lollaia > Spiga > Covone
Personal file
 
Name:
Insurtion:
Sirname:
 
Address:
Residence:
Postal code:
Male/Female:
 
Phone:
Email:
Country:
Number of persons:
 
From date:
- -
(Year)
Untill date:
- -
(Year)
 
 
 
 

** During the seoson it's obligated to reserve one week before arrival.
The season: from june untill september and 22/12 untill 06/01.
A minimum of one week's reservation is obligated during the season.**

** During the off-seoson it's obligated to reserve one week before arrival.
The off-season: from oktober untill may.
A minimum of two nights reservation is obligated during the season.**