**Die name ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($achternaam=="") { echo "**Die famielienname ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($adres=="") { echo "**Die anschrift ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($woonplaats=="") { echo "**Der wohnort ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($postcode=="") { echo "**Die postleizahl ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($email=="") { echo "**Die e-mail adresse ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($land=="") { echo "**Das land ist verplicht**
"; $ok=0; } if ($aantalpersonen=="") { echo "**Die zahl der personen ist verplicht**
"; $ok=0; } //hieronder volgen de tests op de data $vandatum=sprintf("%04d%02d%02d", $vanjaar, $vanmaand, $vandag); //maak datum in vorm van jjjjmmdd $totdatum=sprintf("%04d%02d%02d", $totjaar, $totmaand, $totdag); //maak datum in vorm van jjjjmmdd if ($vandatum**Der anreisetag liegt in die vergangenheit**
"; $ok=0; } if ($totdatum**Das abreisedatum liegt in die vergangenheit**
"; $ok=0; } if ($totdatum<$vandatum) { echo "**Das abreisedatum liegt vor der anreisetag**
"; $ok=0; } $vanseconde=mktime(0, 0, 0, $vanmaand, $vandag, $vanjaar); $totseconde=mktime(0, 0, 0, $totmaand, $totdag, $totjaar); $kortedatum=sprintf("%02d%02d", $vanmaand, $vandag); if (($vanmaand>=6 && $vanmaand<=9) || $kortedatum>=1222 || $kortedatum<=0106) { //HOOGSEIZOEN $testdatum=date("Ymd", mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d")+7)); if ($vandatum<$testdatum) { echo "**Im hochsaison ist es verplicht mindestens eine woche vorab zu reservieren.**
"; $ok=0; } if (($totseconde-$vanseconde)<7*24*60*60) { echo "**Im hochsaison ist es verplicht mindestens eine woche zu reservieren.**
"; $ok=0; } } else { //LAAGSEIZOEN $testdatum=date("Ymd", mktime(0, 0, 0, date("m"), date("d")+2)); if ($vandatum<$testdatum) { echo "**Aužerhalb der saison ist es verplicht mindestens eine woche vorab zu reservieren.**
"; $ok=0; } if (($totseconde-$vanseconde)<2*24*60*60) { echo "**Aužerhalb der saison ist es verplicht mindestens fčr zwei tagen zu reservieren.**
"; $ok=0; } } } if ($versturen!="" && $ok==1) { //Indien het formulier is verstuurd en geldig bevonden is, dan versturen we hier een email, en drukken een boodschap af. $message ="Formulare dei prenotare\n"; $message.="L'appartemento: $appartement\n\n"; $message.="Nome: $naam\n"; $message.="E: $tussenvoegsel\n"; $message.="Cognome: $achternaam\n"; $message.="Indirizzo: $adres\n"; $message.="Luogo: $woonplaats\n"; $message.="C.A.P.: $postcode\n"; $message.="Signore/Signora: $geslacht\n"; $message.="Tel: $telefoon\n"; $message.="E-mail: $email\n"; $message.="Paese: $land\n"; $message.="Quanti persone: $aantalpersonen\n"; $message.="Dal data: $vandag-$vanmaand-$vanjaar\n"; $message.="Al data: $totdag-$totmaand-$totjaar\n"; mail("d.savelli@tin.it", "reservering", $message, "From: $email"); echo "Vielen dank fčr die Reservierung!"; } else { //Formulier is niet in orde of niet eerder verzonden: //Alle componenten zijn zo opgebouwd dat ze de waarde weergeven zoals voor het versturen. //Dit gebeurd door bij tekst velden een standaard value op te geven, en bij andere typen velden door het geselecteerde item aan te geven. ?>
Reservierungsformular
Ich ziehe dieses appartement vor:
> Granaio > Lollaia > Spiga > Covone
 
Personalien
 
 
Name:
Infix:
Familienname:
 
 
Anschrift:
Wohnort:
Postleitzahl:
Mann/Frau:
 
 
Tel:
Email:
Land:
Personen:
 
 
Von datum:
- - (Jahr)
Bis datum:
- - (Jahr)
 
 
 
 

** Im hochsaison ist es verplichtet um wenigstens eine woche vorhergehend zu reservieren.
Hochsaison: von Juni bis einsließlich September und 22/12 bis einsließlich 06/01.
Im hochsaison ist wenigstens eine woche reservieren verplichtet.**

** Im hochsaison ist es verplichtet um wenigstens eine woche vorhergehend zu reservieren.
Außerhalb der saison: von Oktober bis einsließlich Mai.
Außerhalb der saison ist für wenigstens zwei übernachtungen reservieren verplichtet.**